Lámhleabhar Scoile um Threoir

Fáilte chuig an Lámhleabhar Scoile um Threoir (LST)! Acmhainn ar líne is ea an LST chun tacú le forbairt agus le soláthar an chláir scoile um threoir. Toisc go bhfuil príomhról lárnach ag an treoirchomhairleoir sa chlár scoile um threoir, tá cuid mhór den ábhar dírithe ar an treoirchomhairleoir. Mar sin féin, ó tharla go bhfuil cur chuige comhoibríoch agus scoile uile riachtanach don Treoir éifeachtúil, forbraíodh an t-ábhar ag cuimhneamh ar bhainistíocht agus ar fhoireann na scoile freisin. Tugtar cuireadh do chách an Lámhleabhar a rochtain agus a úsáid chun tacú le scoláirí.

Ar mhaith leat do chion a dhéanamh? Faigh eolas faoi bheith i d’údar

Tá ábhar an Lámhleabhair eagraithe i gcodanna, agus is féidir iad a rochtain trí chliceáil ar na grafaicí thíos: an clár um threoir a stiúradh, an clár um threoir a sholáthar, treoirlínte um pholasaí agus treoir sa réimse idirnáisiúnta. Tá an t-ábhar a forbraíodh don Lámhleabhar forbartha ag saineolaithe i réimsí na treorach, an oideachais, na síceolaíochta, an dlí srl, agus é faofa ag painéal eagarthóireachta. Ba chóir do threoirchomhairleoirí agus do ghairmeoirí eile a bhfuil suim acu in ábhar a fhorbairt cliceáil ar an gcnaipe ‘Ar mhaith leat do chion a dhéanamh?’ le haghaidh tuilleadh eolais.

Tá ábhar ar an suíomh seo ar fáil as Gaeilge faoin rannóg treoirlínte um pholasaí agus cleachtas. Chun polasaí an Lárionaid Náisiúnta um Threoir san Oideachas (LNTO) ar an nGaeilge a rochtain, tabhair cuairt ar www.ncge.ie.